2.1
CCS aansluiting
E-Fuel
hvo-100-renewable-diesel
6.2
sample_4

Omdat fossielvrij rijden de toekomst wordt!

Het overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame elektriciteit en fossielvrije (synthetische) brandstoffen is met name voor Nederland een goede ontwikkeling. Deze transitie maakt ons onafhankelijker van olie- en gas producerende landen. Dit gaat ons meer (financiƫle) vrijheid, meer banen, een lagere CO2 uitstoot en een betere luchtkwaliteit in met name de steden opleveren.

Trouwens, wist je dat je nu al kunt rijden op HVO 100% fossielvrije diesel?


De voordelen van een elektromotor


Dat een auto met verbrandingsmotor warmte, CO2, fijnstof en stikstof uitstoot mogen we als bekend beschouwen. Maar hebben we wel eens gekeken naar het verschil in rendement (de feitelijke opbrengst) tussen een verbrandingsmotor en een elektromotor?


Een benzinemotor heeft een rendement van slechts 30% wat betekent dat maar liefst 70% van alle benzine in warmte wordt omgezet en verloren gaat. Bij een dieselmotor is het rendement ongeveer 35%, ofwel van iedere liter brandstof gaat dus gemiddeld 65% in warmte op!

Ter vergelijk: bij een elektromotor is het rendement 95% ofwel het warmteverlies is slechts 5%!


Onderhoudskosten?


De onderhoudskosten van een elektrische auto zijn ongeveer 50% lager dan die van een vergelijkbare benzine-auto. Dit komt omdat de aandrijving veel eenvoudiger is en minder slijtagedelen heeft. Denk aan het ontbreken van motorolie, filters, bougies, uitlaat, versnellingsbak etc. Ook de remmen slijten nauwelijks omdat in de meeste gevallen op het stroompedaal kan worden geremd (en de energie die hierbij vrijkomt weer in het accupakket wordt opgeslagen


CO2 omslagpunt


Als we het energieverbruik (en CO2 uitstoot) van de productie van een benzine- en elektrische auto en de extra CO2 uitstoot die bij de productie van de accu vrijkomt meenemen in het vergelijk, dan blijkt dat het CO2 omslagpunt bij ca. 39.000 km ligt.


Al met al zal over 220.000 gereden km een elektrische auto ca. 50% minder CO2 uitstoten (bron: TNO/ANWB).


lazy

Maar hoe zit het met fijnstof?


Elke auto produceert fijnstof, microscopisch kleine deeltjes die gezondheidsschade veroorzaken. Volgens TNO is maar een klein deel daarvan afkomstig van de motor, het overgrote deel van de uitgestoten fijnstof wordt veroorzaakt door slijtage van banden en remmen. Ook bij een elektrische auto zorgt slijtage van deze onderdelen voor fijnstofuitstoot. 


Wel is het zo dat elektrische auto's doorgaans minder slijtage aan de remmen hebben door het zogenaamde regenereren; het afremmen op de elektromotor, waarbij energie wordt teruggewonnen. 

Onder aan de streep heeft een elektrische auto een lagere fijnstofuitstoot: circa 25 tot 40 procent lager dan die van een benzine- of dieselauto.