Jouw eerste elektrische auto met EUR 2.000,- RVO subsidie

Waarom elektrisch?


Dat een auto met verbrandingsmotor warmte, CO2, fijnstof en stikstof uitstoot mogen we als bekend beschouwen. Maar hebben we wel eens gekeken naar het verschil in energieverbruik tussen een verbrandingsmotor en een elektromotor?

Onthoud dat bijna alle energie die onnodig wordt verbruikt, in warmte wordt omgezet en de aarde verder opwarmt.  

Laten we als gemiddelde auto een Volkswagen Golf nemen. Deze is zowel op benzine als met een elektrische aandrijving verkrijgbaar. We rekenen met 13.000 kilometer per jaar en een verbruik van 1 op 15 op benzine. Dat komt neer op 867 liter benzine per jaar.  

De elektrische Volkswagen e-Golf heeft een verbruik van gemiddeld 17,5 kWh per 100 km. Hiermee komen we uit op een jaarverbruik van 13000/100 * 17,5 = 2.275 kWh.  

Om het verschil in energieverbruik te kunnen zien zullen we de liters benzine moeten omrekenen naar kWh:

Een liter benzine levert ongeveer 8,9 kWh. Een simpele rekensom laat nu zien dat onze Golf benzine per jaar dan 867 liter * 8,9 kWh =  7.700 kWh aan energie verbruikt.

Ofwel, dat is meer dan drie keer zoveel energie dan de 2.275 kWh die de elektrisch aangedreven Volkswagen e-Golf verbruikt!

Bewezen is dat een verbrandingsmotor ten opzichte van een elektromotor in energetisch opzicht een hele slechte oplossing is. En als we het energieverbruik van de productie van benzine ook zouden meenemen in het vergelijk dan wordt het verschil nog veel groter, zeker in vergelijking met groene stroom.

Gelukkig komen er steeds meer betaalbare elektrisch aangedreven auto’s op de markt en gaan we met elkaar veel energie, warmte en (CO2)uitstoot reduceren! 

E-mailen
Map
LinkedIn