Jouw eerste elektrische auto met EUR 2.000,- RVO subsidie

Waarom elektrisch?Dat een auto met verbrandingsmotor warmte, CO2, fijnstof en stikstof uitstoot mogen we als bekend beschouwen. Maar hebben we wel eens gekeken naar het verschil in energieverbruik tussen een verbrandingsmotor en een elektromotor?

Onthoud dat bijna alle energie die onnodig wordt verbruikt, in warmte wordt omgezet en de aarde verder opwarmt.  

Laten we als gemiddelde auto een Volkswagen Golf nemen. Deze is zowel op benzine als met een elektrische aandrijving verkrijgbaar. We rekenen met 13.000 kilometer per jaar...


In dit vergelijk kun je zien dat een verbrandingsmotor ten opzichte van een elektromotor 'in energetisch opzicht' een hele slechte oplossing is.

CO2 omslagpunt

Als we het energieverbruik (en CO2 uitstoot) van de productie van een benzine- en elektrische auto en de extra CO2 uitstoot die bij de productie van de accu vrijkomt meenemen in het vergelijk, dan blijkt dat het CO2 omslagpunt bij ca. 39.000 km ligt. 

Al met al zal over 220.000 gereden km een elektrische auto ca. 50% minder CO2 uitstoten (bron: ANWB).


E-mailen
Map
LinkedIn