Jouw eerste elektrische auto met EUR 2.000,- RVO subsidie

Waarom elektrisch?Dat een auto met verbrandingsmotor warmte, CO2, fijnstof en stikstof uitstoot mogen we als bekend beschouwen. Maar hebben we wel eens gekeken naar het verschil in energieverbruik tussen een verbrandingsmotor en een elektromotor?

Onthoud dat bijna alle energie die onnodig wordt verbruikt, in warmte wordt omgezet en de aarde verder opwarmt.  

Laten we als gemiddelde auto een Volkswagen Golf nemen. Deze is zowel op benzine als met een elektrische aandrijving verkrijgbaar. We rekenen met 13.000 kilometer per jaar en met 8,9 kW per liter benzine (dat is de hoeveelheid energie die een liter benzine bevat):


In dit vergelijk kun je zien dat een verbrandingsmotor ten opzichte van een elektromotor 'in energetisch opzicht' een hele slechte oplossing is.


Productie van benzine en van elektriciteit

Maar we zijn er nog niet. Het produceren van benzine kost namelijk ook energie, en niet zo’n beetje ook: 6 kWh per liter. Schrik niet: voor de 8,9 kWh aan energie die een liter benzine bevat, is 6 kWh energie nodig om deze liter te produceren. 

Ofwel het energieverbruik van de productie van 867 liter benzine in dit vergelijk is 867 * 6 kWh = 5.202 kWh. Deze benzineauto gebruikt per jaar dus een slordige 7.700 + 5.200 = 12.900 kWh aan energie!

Ja, maar groene stroom kost óók energie om te produceren en dat klopt:

Een korte zoektocht laat zien dat we uit kunnen gaan van 20-25%. We gaan uit van 25% inclusief de verliezen die bij het laden optreden.
Het jaarlijkse energieverbruik van de elektrische VW Golf in dit voorbeeld zal dan zo’n 2.844 kWh uur zijn. Dat betekent nog steeds dat een benzineauto véél meer energie verbruikt. Ruim vier keer zoveel zelfs!

CO2 omslagpunt

Als we het energieverbruik (en CO2 uitstoot) van de productie van een benzine- en elektrische auto en de extra CO2 uitstoot die bij de productie van de accu vrijkomt meenemen in het vergelijk, dan blijkt dat het CO2 omslagpunt bij ca. 39.000 km ligt. 

Al met al zal over 220.000 gereden km een elektrische auto ca. 50% minder CO2 uitstoten (bron: ANWB).


E-mailen
Map
LinkedIn